Mila Andersen

Mila er en meget kreativ, engagereret og dynamisk person med en kandidatgrad i Økonomi og Ledelse og flere års erfaring som underviser som Lektor på Kharkiv's Institut for Økononomi, Afsætning og Ledelse.

ASP Classic Page Generation Time running on super-slow MS Access 2002: 16ms